Why not park your car in a museum ?

Architectuurfotografie onder de grond. Tijdens het aanleggen van nieuwe verkeerstunnels en een ondergrondse parking in Antwerpen stootten archeologen op een deel van de 16de eeuwse Spaanse omwallingen en een stadspoort. De twee waardevolle overblijfselen lagen in het midden van het geplande traject. De restanten van de omwalling werd met diamanttouw zorgvuldig verzaagd en samen met […]

more »